Dane podstawowe
 
nazwisko
imię
wiek
płeć
 
Adres stałego zamieszkania
 
ulica
nr domu/lokalu  / 
kod
miasto
powiat
telefon stacjonarny
telefon komórkowy
adres e-mail
 
Dotychczasowy przebieg pracy
 
Od dnia
(RRRR-MM-DD)
do dnia
(RRRR-MM-DD)
Firma Stanowisko
(kolejne po przecinku)
Opis funkcji stanowiska
 
Od dnia
(RRRR-MM-DD)
do dnia
(RRRR-MM-DD)
Firma Stanowisko
(kolejne po przecinku)
Opis funkcji stanowiska
 
Od dnia
(RRRR-MM-DD)
do dnia
(RRRR-MM-DD)
Firma Stanowisko
(kolejne po przecinku)
Opis funkcji stanowiska
 
Od dnia
(RRRR-MM-DD)
do dnia
(RRRR-MM-DD)
Firma Stanowisko
(kolejne po przecinku)
Opis funkcji stanowiska
 
Od dnia
(RRRR-MM-DD)
do dnia
(RRRR-MM-DD)
Firma Stanowisko
(kolejne po przecinku)
Opis funkcji stanowiska
 
Wykształcenie
 
wykształcenie
kierunek/specjalizacja
nazwa szkoły
ocena z matematyki (ostatnia) w szkole średniej
ocena z rachunkowości w szkole średniej (jeśli takie zajęcia były prowadzone)
ocena z rachunkowości na studiach (jeśli takie zajęcia były prowadzone)
ulubiony przedmiot w liceum
ulubiony przedmiot na studiach
 
Znajomość oprogramowania
 
znajomość:
Microsoft Word
Microsoft Excel
CDN OPTIMA moduł
graficzne
inne
 
Doświadczenie zawodowe
 
znajomość:
podatkowej księgi przychodów i rozchodów
ksiąg rachunkowych
  prowadzenie ksiąg rachunkowych samodzielnie:
ryczałtu
podatku VAT
podatku dochodowego od osób fizycznych
podatku dochodowego od osób prawnych
kadr i płac
ZUS plus Płatnik
inne:
 
 
w
(firma  ) na stanowisku .
Do moich obowiązków należało:
 
Jeśli obecnie pracujesz określ okres wypowiedzenia umowy o pracę: .
 
Napisz więcej o swoich kwalifikacjach:
 
Informacje dodatkowe
 
Napisz coś o sobie, dlaczego właśnie Ty a nie inna osoba ma być przyjęta do pracy:
 
Dlaczego chcesz pracować właśnie w księgowości:
 
Gdzie odbywałaś praktyki w czasie nauki:
 
Gdzie dowiedziałaś się o możliwości pracy w naszej firmie:
Wynagrodzenie
 
Oczekiwane wynagrodzenie netto :
Pliki dodatkowe
 
Dodaj plik ze swoim CV:
Twoje CV :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w firmie Bilans s.c. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883